ERGO Znojmo - Ergoterapie u dětí

Ergoterapie u dětí

Ergoterapie pomáhá dětem s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým nebo mentálním) k obnově či náhradě poškozených funkcí a k dosažení maximální možné soběstačnosti.
Nedílnou součástí dětské ergoterapie je také preventivní funkce, zaměřená na předcházení rozvoje funkčních poruch u dětí s nerovnoměrným vývojem jemné motoriky. Nejedná se o náhradu nebo návrat ztracených funkcí, ale o vytvoření nových potřebných funkcí a dovedností. Včasnou intervencí se tak zamezuje prohlubování obtíží a rozvoji sekundárních poruch.

Komu je terapie určená:

  • Dětem s vrozenými či získanými vývojovými vadami (DMO, PAS, ADHD…).
  • Dětem, u kterých došlo k omezení jemné motoriky nebo soběstačnosti z důvodu úrazu.
  • Dětem, u kterých se během vývoje vyskytnou problémy v hybnosti nebo obratnosti prstů ruky.
  • Předškolním dětem, které chtějí pomoci se správným nastavením sedu a vhodným úchopem tužky.
  • Pmoc nabízíme také dětem se skoliózou (cvičení SM systému podle MUDr. Richadra Smíška).

Společné cíle:

  • Nácvik jemné motoriky a grafomotoriky (terapeutické činnosti a techniky, didaktické pomůcky, pracovní listy…).
  • Podpora hrubé motoriky (nastavení správných pohybových vzorců, cvičení s pomůckami, balanční cvičeni, kineziotaping…).
  • Zlepšení kognitivních funkcí a smyslového vnímání (didaktické pomůcky, prvky senzorické integrace, pracovní listy…).
  • Dosažení maximální možné soběstačnosti (nácvik činností, doporučení kompenzačních pomůcek, úprava prostředí…).
  • Podpora sociálního začlenění, komunikace a prevence psychických obtíží.

Jak terapie probíhá:

Ergoterapeut u dítěte provede potřebná vyšetření a zjistí, kde má dítě problém, v jakém je rozsahu a jaký má tento problém dopad na jeho vývoj a celkovou kvalitu života. Následně stanoví terapeutický plán, na jehož realizaci se společně podílí. Terapie pak probíhá prostřednictvím praktických cvičení a herních zaměstnávání. Dítě také dostane od terapeuta doporučení na vhodná domácí cvičení.

KONTAKT

ERGO Znojmo

Bc. Hana Brunclíková

+420 733 155 580
info@ergoznojmo.cz

Místo provozovny:

Specializovaná ambulance ergoterapie
Prokopa Diviše 13/5
669 04 Znojmo-Přímětice

Funguji jako mobilní terapeut
Dojíždím do domácího prostředí ke klientům

© Copyright www.ergoznojmo.cz - všechna práva vyhrazena