ERGO Znojmo - Ergoterapie v neurologii, ortopedii, traumatologii

Ergoterapie v neurologii, ortopedii, traumatologii

Ergoterapeut může pomoci, pokud u Vás došlo následkem onemocnění nebo úrazu k poškození funkce ruky, omezení soběstačnosti nebo snížení kvality života.

Komu je terapie určená:

Je zde uvedeno několik příkladů nejčastějších diagnóz:

 • Cévní mozková příhoda
 • Roztroušená skleróza
 • Parkinsonova nemoc
 • Úrazy a operace horních končetin
 • Úrazy a operace hlavy
 • Amputace (horních, dolních končetin)
 • Periferní parézy
 • Úžinové syndromy (karpální tunel)
 • Dupuytrenova kontraktuara
 • Artŕoza, Artritida
 • Vertebrogenní potíže
 • Paraplegie, kvadruplegie

Společné cíle:

 • Znovuobnovení poškozené funkce ruky (jemná motorika, úchopy, taxe, koordinace, čití, svalová síla, grafomotorika…).
 • Dosažení maximální možné soběstačnosti (doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, návrh úpravy domácího prostředí, nácvik jednotlivých činností...).
 • Návrat do pracovního procesu (odborné vyšetření zbytkového pracovního potenciálu, úprava pracovního prostředí, spolupráce s úřadem práce…).
 • Odstranění otoků, bolesti, lepší hojení jizev (kineziotaping, míčkování, dlahování, přístrojové masáže…).
 • Další cíle pacientů bývají velmi individuální v závislosti na věku, povaze a omezení. Někteří pacienti si přejí pouze zlepšit fyzický stav, jiní chtějí pomoci s rozvíjením zájmových činností a sportu.

Jak terapie probíhá:

Samostatné terapii předchází vyšetření, jehož základem je znalost pohybového aparátu. Na základě získaných informací ergoterapeut stanoví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. K nácviku jednotlivých pohybů a úchopů se využívá nejrůznějších technik a pomůcek. Terapie je přesná, cílená, dávkovaná a její výstup je zhodnocen standardizovanými testy a měřením. U někoho jsou ztracené funkce zcela obnoveny, u jiného může přetrvávat těžké postižení, proto je důležité určit stav, ke kterému během rehabilitace směřujeme a případně ho podle okolností upravovat dle potřeb klienta. 

KONTAKT

ERGO Znojmo

Bc. Hana Brunclíková

+420 733 155 580
info@ergoznojmo.cz

Místo provozovny:

Specializovaná ambulance ergoterapie
Prokopa Diviše 13/5
669 04 Znojmo-Přímětice

Funguji jako mobilní terapeut
Dojíždím do domácího prostředí ke klientům

© Copyright www.ergoznojmo.cz - všechna práva vyhrazena