ERGO Znojmo - Ergoterapie u seniorů

Ergoterapie u seniorů

Ergoterapie nabízí seniorům podporu a možnosti, jak si udržet a rozvíjet stávající schopnosti, eliminovat riziko pádu, zlepšit soběstačnost a celkově zvýšit kvalitu života.

Komu je terapie určená:

  • Seniorům, u kterých došlo vlivem úrazu nebo nemoci k omezení popř. ztrátě soběstačnosti (následky CMP, zlomeniny, artrózy, demence…).
  • Všem seniorům, kteří se chtějí udržovat v dobré fyzické a psychické kondici.
  • Seniorům, kteří chtějí mít bezpečné a bezbariérové domácí prostředí popř. potřebují poradit s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Společné cíle:

  • Zajištění maximální možné soběstačnosti (podpora dosud zachovaných dovedností, nácvik konkrétních situací, doporučení kompenzačních pomůcek…).
  • Udržení celkové fyzické kondice (kondiční cvičení, cvičení s pomůckami, protahování, chůze, dechové cvičení…).
  • Procvičování jemné motoriky a čití (cvičení se speciálními pomůckami, běžné denní činnosti…).
  • Trénink kognitivních funkcí a smyslového vnímání (didaktické pomůcky, pracovní listy, reminiscenční terapie…).
  • Vytvoření bezpečného prostředí (odstranění barier, zlepšení orientace…).
  • Podpora sociální role, prevence psychických obtíží a deprese (terapeutické činnosti a techniky, kreativní a výtvarné techniky…).

Jak terapie probíhá:

U seniorů nabízíme terapii formou domácích návštěv. Samostatné terapii předchází vyšetření. Na základě získaných informací ergoterapeut stanoví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Terapie pak probíhá v reálných domácích podmínkách, kde může ergoterapeut společně s pacientem pracovat na konkrétních problémech popř. doporučit vhodné pomůcky a úpravy. Trvání rehabilitace je vždy individuální, ale většina klientů má za hlavní cíl zlepšení celkového stavu, zajištění soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.

KONTAKT

ERGO Znojmo

Bc. Hana Brunclíková

+420 733 155 580
info@ergoznojmo.cz

Místo provozovny:

Specializovaná ambulance ergoterapie
Prokopa Diviše 13/5
669 04 Znojmo-Přímětice

Funguji jako mobilní terapeut
Dojíždím do domácího prostředí ke klientům

© Copyright www.ergoznojmo.cz - všechna práva vyhrazena