ERGOterapie Znojmo

léčebná rehabilitace

NAŠE SLUŽBY

ERGOTERAPIE u dětí

Ergoterapie pomáhá dětem s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým nebo mentálním) k obnově či náhradě poškozených funkcí a k dosažení maximální možné soběstačnosti.

ERGOTERAPIE u seniorů

Ergoterapie nabízí seniorům podporu a možnosti, jak si udržet a rozvíjet stávající schopnosti, eliminovat riziko pádu, zlepšit soběstačnost a celkově zvýšit kvalitu života.

ERGOTERAPIE v neurologii, chirurgii, traumatologii...

Ergoterapeut může pomoci, pokud u Vás došlo následkem onemocnění nebo úrazu k poškození funkce ruky, omezení soběstačnosti nebo snížení kvality života.

KINEZIOTAPING

Co je kineziotaping?
Kineziotaping znamená lepení pružných pásek (tejpů) na kůži. Podle směru nalepení pásek a podle zvoleného napětí dovede svaly aktivovat nebo uvolňovat, stabilizovat klouby a podpořením krevního a lymfatického systému, spustit ozdravné procesy.

MASÁŽE

Využíváme masážní přístroj LPG - novinka v regeneraci. Kombinuje podtlak a mechanickou stimulaci, což umožňuje účinnější, ale zároveň šetrnější masáž. Účinky přístroje tak lze přirovnat ke kombinaci účinků klasické masáže, lymfodrenáže a baňkování.

SM SYSTÉM

Co je SM systém?
SM systém je cvičební metoda vyvinutá MUDr. Richardem Smíškem. Její název vychází ze Stabilizace a Mobilizace páteře. V praxi se využívá pro léčbu a prevenci bolesti zad i kloubů a jako kondiční trénink pro sportovce. Pravidelné cvičení neodstraňuje pouze bolesti páteře, ale také kloubů (kyčelního, kolenního, ramenního, klenby nožní…).

O MNĚ

Odborný profil

  • Mé jméno je Hana Brunclíková a pocházím ze Znojma.
  • V roce 2010 jsem vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií, obor ergoterapii.
  • Od června 2010 dosud pracuji jako ergoterapeut v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace.
  • V lednu 2015 mi bylo od Krajského úřadu Jihomoravského kraje uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
  • V červnu 2019 jsem atestovala v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a získala specializovanou způsobilost – Specialista v ergoterapii pro dospělé.
  • Absolvovala jsem také několik odborných a certifikovaných kurzů např. MÍČKOVOU FACILITACI PRO TERAPEUTY, MANUÁLNÍ TECHNIKY SPIRÁLNÍ STABILIZACE, KURZ CVIČENÍ SM-SYSTÉMU, KINEZIOTAPING A DALŠÍ. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů. Neustále sleduji nejnovější trendy a možnosti v ergoterapii a nadále se vzdělávám.
  • v září 2019 jsem absolvovala výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami se stanoviskem ANO. Nicméně smlouvy s pojišťovnami zatím uzavřeny nebyly, ale neustále na tom pracuji.
  • V rámci multidisciplinárního týmu spolupracuji s dalšími odborníky a společně s klinickou logopedkou Mgr. Lenkou Bartákovou pravidelně přednáším na vybraných mateřských školách na Znojemsku.

FOTOGALERIE

CENÍK

Ergoterapie -  vstupní vyšetření

Jedná se o individuální diagnostickou práci s klientem + sběr dat/anamnézy formou rozhovoru a dotazníku. Následné vyhodnocení výsledků a sestavení rehabilitačního plánu s konkrétním doporučením.

60 min.

1 200Kč


Ergoterapie  - kontrolní

Individuální diagnosticko-terapeutická práce s klientem + konkrétní doporučení pro trénink a cvičení v domácím prostředí. Terapie probíhá 1x za 4-6 týdnů.

45 min.

600 Kč


Ergoterapie - individuální

Jedná se o pravidelnou terapii 1x týdně, 1x za 14 dní, minimum však 10x.

30 min.

400 Kč


Ergoterapie - výstupní vyšetření

Jedná se o individuální diagnostickou práci s klientem, následné vyhodnocení výsledků a sepsání závěrečné zprávy s doporučením dalších postupů. (Není nutné, pouze na přání klienta.)

45 – 60 min.

900 Kč


SM systém – vstupní vyšetření

Jedná se o sběr dat/anamnézy formou rozhovoru a kineziologický rozbor + základy SM systému.

60 min.

950 Kč


SM systém – individuální lekce

Cvičení a terapie dle individuálních potřeb klienta.

30 min.

500 Kč


SM systém – výstupní vyšetření

Kontrola jednotlivých cviků, kineziologický rozbor + závěrečná zpráva s porovnáním výsledků terapie před a po. (Není nutné, pouze na přání klienta.)

45 – 60 min.

950 Kč


Masáž přístrojem LPG

Přístrojem lze ošetřit: záda, krk, nohy, ruce, obličej.

30 min.

500 Kč


Míčková facilitace

Ošetření + instruktáž.

50 min.

800 Kč


Kineziotaping

Lepení kineziotejpů při bolesti, úrazu, otoku nebo jako prevence.

10 – 15 min.

2 Kč za 1 cm


KONTAKT

ERGO Znojmo

Bc. Hana Brunclíková

+420 733 155 580
info@ergoznojmo.cz

Místo provozovny:

Specializovaná ambulance ergoterapie
Prokopa Diviše 13/5
669 04 Znojmo-Přímětice

Funguji jako mobilní terapeut
Dojíždím do domácího prostředí ke klientům

Ordinační doba dle telefonické domluvy.
Nejsme smluvním partnerem pojišťoven, ceny dle aktuálního ceníku.

© Copyright www.ergoznojmo.cz - všechna práva vyhrazena